Wyszukiwarka

Home > Pl > Klejenie-warstwowe-drewna.html

Warstwowe klejenie drewna

Maszyny do kleju Ekologika

Wyroby z drewna klejonego, których przeznaczeniem jest użytkowanie zewnętrzne wymaga stosowania klejów wodoodpornych, często są to jednokomponentowe poliuretany lub kleje typu PVAc klasy D3 lub D4.

Ich aplikacja jest zwykle problematyczna ze względu na: reakcję kleju z wilgocią w powietrzu, lepkość kleju lub stosowanie klejów o krótkich czasach wiązania.

Idealnym rozwiązaniem dla tego typu aplikacji są pojedyncze głowice typu LK, które można zestawiać w moduły dobierając szerokość aplikacji.

Głowice LK nanoszą klej w postaci stróżek. Są one sterowane pneumatycznie. Mogą otwierać się jednocześnie lub niezależnie od siebie.

Zasilenie zespołu głowic z agregatu pompowego zbudowanego na bazie elektrycznych pomp wyporowych daje możliwość ustawienia powtarzalnej dawki kleju.

Zaletą głowic LK jest możliwość dokładnego ustalenia miejsca rozpoczęcia i zakończenia aplikacji.

Back to top