28 lutego 2019

Kleje 2K

W każdej niemal grupie klejów występują kleje dwukomponentowe.

Mają one dla użytkownika wiele zalet, jednak podstawowym problemem przy ich stosowaniu jest prawidłowe przygotowanie mieszaniny składników.

Ważne jest właściwe dobranie proporcji komponentów i ich odpowiednie wymieszanie.

Proste urządzenie jakim jest produkowany przez nas Agregat EKO AMS100-2K daje Państwu możliwość uniezależnienia się w dużej mierze od tzw. „czynnika ludzkiego”.

Skalibrowane w danych warunkach urządzenie pobiera składniki w odpowiednich proporcjach i miesza je w mikserze statycznym dając za każdym razem powtarzalną mieszaninę.

Agregat ten stosowany jest często przez naszych klientów to przygotowywania mieszaniny klejów melaminowych, polimocznikowych czy POW przed dalszą ich aplikacją na walcach.