Zalety automatyzacji procesu klejenia w zakładach produkcyjnych

Proces łączenia rozmaitych komponentów w gotowy wyrób może przebiegać z wykorzystaniem rozmaitych technologii dopasowanych do charakterystyki używanego materiału od stosowania szycia w przypadku tkanin, przez użycie elementów złącznych np. śrub czy wkrętów aż po techniki termiczne – spawanie czy zgrzewanie. Opcją, która jest jednak najbardziej popularna, niezależnie od rodzaju podłoża i typu spajanej z nim części będzie klejenie. Jego zaletą jest uzyskanie bardzo dobrej adhezji w krótkim czasie, łatwość aplikacji odpowiedniej substancji oraz znikome rozmiary strefy łączenia i brak wpływu na masę powstającej całości. W przypadku przemysłowych linii produkcyjnych ważna będzie możliwość zautomatyzowania procesów klejenia. Przekonajmy się, jak można to osiągnąć.

Jak może wyglądać proces klejenia?

Technika klejenia jest uzależniona od rodzaju używanych materiałów oraz efektów, jakie mają być osiągnięte w jego następstwie. W grę wchodzi zarówno uzyskanie trwałych połączeń, jak i klejenie preparatami ułatwiającymi oddzielenie elementów. Możliwe jest klejenie punktowe, a więc jedynie w wybranych miejscach, a także powierzchniowe, gdzie klej trafia na cały sklejany obszar. Rozmaite są też techniki dystrybucji kleju. Może on być polewany, natryskiwany oraz dostarczany pośrednio np. z zastosowaniem sita, wałków dozujących czy specjalnych tarcz.

Dlaczego warto zdecydować się na automatyzację klejenia?

Użycie zautomatyzowanych systemów podawania i nakładania kleju pozwala na znaczne przyspieszenie procesu łączenia elementów, a także na optymalizację zużycia surowca przez zmniejszenie skali strat oraz dokładniejszą aplikację. Wielką zaletą stosowania odpowiedniego sprzętu do nakładania kleju będzie też zwiększenie powtarzalności operacji, a tym samym uzyskiwanie porównywalnych rezultatów, co gwarantuje zawsze identyczną wytrzymałość. Plusem będzie też lepsza kontrola nad parametrami podawania – np. temperaturą kleju, jego składem i konsystencją.