29 stycznia 2019

Automatyzacja procesu klejenia

Specjalizujemy się w dziedzinie technologii klejenia oraz dozowania klejów i żywic. Oferujemy szeroką pomoc w rozwoju procesów klejenia przemysłowego.

Automatyczny proces dozowania kleju

Proponujemy:

  • weryfikację lub dobór odpowiedniej metody aplikacji kleju,
  • pomoc technologiczną, jakiej wymaga automatyzacja procesu klejenia,
  • zaprojektowanie i wykonanie linii, której zadaniem jest automatyczne nakładanie kleju,
  • synchronizację nakładarki kleju z istniejącą już lub dopiero planowaną linią produkcyjną.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą już na etapie tworzenia planów powstania lub modernizacji linii technologicznej.

Aby możliwe było osiągnięcie optymalnych wydajności procesów produkcji oraz minimalnych kosztów oraz maksymalnej jakości wyrobu, należy wziąć pod uwagę ograniczenia i możliwości jakie niesie ze sobą dany rodzaj kleju i opracować proces klejenia z wykorzystaniem dedykowanej do potrzeb nakładarki do kleju. Współpraca na etapie projektowania procesu znacznie skraca czas uruchomienia produkcji.